Of een innovatief project nu wordt uitgevoerd met of zonder subsidie, veelal wordt een projectmatige aanpak gevraagd. Een bepaalde mate van administratie hoort daar altijd bij. En wanneer er wordt samengewerkt met partners, zullen er onderling afspraken moeten worden gemaakt over planning, rolverdeling en verantwoordelijkheden. Ook is het soms verstandig op juridisch vlak bepaalde afspraken vast te leggen. In dit speelveld kan het wenselijk zijn om daar externe hulp bij in te schakelen. Raaf Business Innovation wil deze rol van projectmanager graag invullen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 085 076 13 69.