De Nederlandse overheid, de Europese Unie, maar ook gemeenten en provincies verlenen subsidie aan ondernemingen. Op allerlei vlakken. Wanneer duidelijk is welke regeling(en) kansen bieden en u wilt een aanvraag indienen, dan kan Raaf Business Innovation helpen bij het aanvragen van deze subsidie.

Naast het administratieve proces van aanvragen, de juiste formulieren en handtekeningen, wordt er veelal ook een inhoudelijk projectplan gevraagd. Hierbij is het belangrijk het project zo goed mogelijk ‘te verkopen’ aan de overheid die als financier optreedt. We merken dat veel ondernemers daar hulp bij kunnen gebruiken. Bij het aanvragen, maar ook bij het adviseren over hoe het administratieve proces bij een subsidiegoedkeuring moet worden ingericht. Die laatste stap is belangrijk om ook aan de administratie eisen van de overheid te kunnen voldoen. Subsidie is immers géén ‘gratis geld’!

Heeft u hier vragen over of behoefte aan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 085 076 13 69.