De overheid verstrekt subsidie met een bepaald doel. Wanneer een aanvraag voor een project is goedgekeurd, is het daarom ook belangrijk dat het project wordt uitgevoerd zoals het ook bedoeld was. Een klein beetje afwijken kan vaak wel, maar er gelden zeker ook regels bij de uitvoering van subsidieprojecten. Het is dan ook zaak om al bij de start van een project de spelregels goed te bekijken en die zeker ook tijdens de uitvoering van het project bij de hand te houden. Een goede verantwoording is erg belangrijk om bij eventuele controles subsidie ook te behouden. Wanneer subsidie niet aantoonbaar aan de juiste activiteiten is besteed, kan deze immers worden teruggevorderd.

Onze werkzaamheden in deze fase bestaan o.a. uit:

  • Controleren en vaststellen van de juistheid en geschiktheid van een administratie
  • Consolideren van administratie naar verantwoording
  • Opstellen en indienen, na akkoord, van een einddeclaratie of eindverslag
  • Hulp bij voorbereiding en bijwonen controles
  • Projectmanagement en/of uitvoering administratieve

Wij bieden hier 2 opties in:

Optie AOptie B
Administratieve checkOpstellen tussentijdse- of eindrapportage