Een innovatie doorloopt verschillende fases. Van concept idee naar goed idee, de ontwikkeling, testfase en uiteindelijk marktintroductie. Niet elke innovatie haalt die laatste fase. Of pas later dan de bedoeling was. Ook zijn er innovaties die na marktintroductie toch de verwachtingen niet waarmaken. Redenen hiervoor zijn divers. Acceptatiegraad van de stakeholders kan er één van zijn.

Met het innovatie assessment is het mogelijk deze risico’s al in een vroeg stadium in kaart te brengen, te prioriteren en waar mogelijk oplossingsrichtingen te bepalen. Het assessment bestaat uit een combinatie van elementen uit risk-management en gedragswetenschappen met de mogelijkheid tot monitoring op de langere termijn. Met als doel om het innovatieproces te versnellen, de investeringsbehoefte te verminderen en zo de kans op succes voor de innovatie te vergroten. Goed voor de innovatie dus, het bedrijf achter de innovatie en de kapitaalverstrekker.

a

Deze dienst bieden wij aan in samenwerking met onze partner Dispicio. De link naar de website van Dispicio is: https://dispicio.nl/.

a

a

a

a

Het innovatie assessment bestaat uit de volgende fases:

  1. Opstellen referentiemodel
  2. Desk research
  3. Deep Dive sessie met experts
  4. Oplevering assessment en advies

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 085 076 13 69.