De eerste vraag die elke ondernemer stelt over subsidies, is: “Welke subsidieregelingen zijn voor mij interessant?”

Dit is een simpele vraag, waarop het antwoord jammer genoeg complex kan zijn. Er zijn meer dan 2.000 subsidieregelingen op gemeentelijk, provinciaal, landelijk of Europees niveau. Dit landschap van subsidies is continu in beweging. Regelingen gaan open en dicht, er komen nieuwe regelingen en sommige verdwijnen weer. Het in kaart brengen en houden van de juiste regelingen in dit oerwoud van subsidies is dan ook een continu proces.

Daarom werkt Raaf met 3 fases in het subsidieadvies:

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 085 076 13 69.