Subsidieregeling OPZUID 2021-2027 bekendgemaakt

Wat houdt de regeling in?

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling OPZUID 2021-2027 gepubliceerd. Deze regeling stelt markpartijen om bij te dragen aan innovatieve oplossingen waarbij de volgende vijf grote maatschappelijke transities centraal staan:

  • Gezondheid
  • Landbouw en voeding
  • Energie
  • Klimaat
  • Grondstoffen

De hoogte van de subsidie

De hoogt van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 1 miljoen euro. Waarbij er 30 miljoen is onder te verdelen. Dit is weer verdeeld per 6 miljoen voor elk van de vijf maatschappelijk transities.

Hoe vraag je aan?

De regeling kan worden aangevraagd door de penvoerder van een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste twee partners die zijn ingeschreven in het handelsregister. De projecten moeten worden uitgevoerd of ten goede komen aan Zuid-Nederland. Bovendien moet het ten goede komen aan het MKB. Aanvragen kan via het webportal van Stimulus. De openstelling is van 12 september 2022 tot en met 4 november 2022.

Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 Noord-Brabant

Tegelijk met de subsidieregeling van OPZUID 2021-2027 is de subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 gepubliceerd. Met behulp van deze regeling levert de provincie cofinanciering aan projecten die worden ondersteund vanuit de Subsidieregeling OPZUID 2021-2027. Het moet wel gaan om projecten die ten goede komen aan de provincie Noord-Brabant. Voor deze regeling is 6,5 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie over deze regeling

Voor meer informatie over deze regeling of heb je vragen over een andere regeling? Neem dan contact met ons op het volgende mailadres: info@raaf.business of bel met een van onze slimme vogels: 085 076 13 69.

Print Friendly, PDF & Email