Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) weer open

In de eerste week van januari is de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s weer opengegaan.  Ondernemingen en non-profit instellingen kunnen dus een aanvraag indienen voor subsidie bij de aankoop of financial-lease van een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto voor het vervoer van goederen. Bij operationele lease kan de leasemaatschappij subsidie aanvragen om in aanmerking te komen voor de SEBA. Met deze regeling – die loopt tot en met 31 december 2025 – wil de overheid de aanschaf van deze bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg, die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen) stimuleren, zodat de emissie van CO2 verminderd wordt.

Ten opzichte van 2021 zijn de subsidievoorwaardes op enkele punten aangepast. Zo is er dit jaar meer steun voor kleine bedrijven en non-profit instellingen. Bij de koop of financial lease van een of meer nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s geldt voor deze organisaties een hoger subsidiepercentage: 12% in plaats van 10%.

Voor leasemaatschappijen die hun klanten operational lease aanbieden (lease waarbij de bedrijfsauto in eigendom blijft van de leasemaatschappij) is de SEBA ook aantrekkelijker geworden. De bedrijfsauto hoeft hierbij in het kentekenregister niet meer op naam van de leasemaatschappij zelf te staan om toch voor subsidie in aanmerking te komen. Dit kan via het verstrekkingsvoorbehoud in het kentekenregister (RDW). De leasemaatschappij registreert het verstrekkingsvoorbehoud en zet de bedrijfsauto dan op naam van de klant (de lessee). Zo kan de leasemaatschappij nog steeds subsidie krijgen. Dit is mogelijk voor bedrijfsauto’s die vanaf 1 januari 2022 worden geleverd.

Typen bedrijfsauto’s die subsidie krijgen

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én
 • vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s zijn.
 • De netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1 of de verkoopprijs zonder btw bij een voertuigcategorie N2, van de bedrijfsauto’s moet € 20.000 of hoger zijn. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km. Let op: het accupakket dat je kiest in de emissieloze bedrijfsauto is van invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Bedragen

 • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm plus opties aangebracht voor afgifte kenteken) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is het 12%.
 • Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is het 12%.

Wil je subsidie krijgen? Dan moet je voldoen aan de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA.

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer je de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Je kunt nog afzien van koop als je toch geen subsidie krijgt;
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan je geleverd zijn en niet op je naam staan;
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
 • De bedrijfsauto heeft bij een voertuigcategorie N1 een netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) of verkoopprijs zonder btw (bij een voertuigcategorie N2) van € 20.000 of meer.

Er is sprake van een nieuwe bedrijfsauto, wanneer – volgens de vermelding in het kentekenregister RDW – gelijk zijn:

 • de datum eerste toelating
 • de datum tenaamstelling* op naam van de aanvrager van subsidie
  *Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.

Let op: het is belangrijk om bij de koop van een nieuwe bedrijfsauto te controleren of deze drie data op het kentekenbewijs gelijk zijn. Soms is een bedrijfsauto al eerder op naam van het autobedrijf geregistreerd. Ook is het mogelijk dat er een andere vorm van voorregistratie is geweest. De datum van tenaamstelling op uw naam wijkt dan af van de datum van eerste toelating en/of eerste inschrijving van de bedrijfsauto in het kentekenregister. Deze auto is dan voor de SEBA-regeling niet ‘nieuw’ maar ‘gebruikt’, ondanks de kilometerstand. De bedrijfsauto komt dan niet in aanmerking voor een subsidie. Alleen als de genoemde drie data gelijk zijn, komt de auto in aanmerking voor subsidie.

Print Friendly, PDF & Email