Subsidie voor kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie

Bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is begin deze maand een nieuwe subsidieregeling geopend gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.

De taak van het Stimuleringsfonds is om, vanuit het culturele perspectief, de rijke ontwerptraditie die Nederland heeft te continueren en te vernieuwen, met name door het proces van experimenteren, onderzoeken en maken te stimuleren. Met deze nieuwe regeling wordt heel gericht kleinschalig experiment-gedreven onderzoek in de ontwerppraktijk van ontwerpers en makers binnen de Nederlandse creatieve industrie gestimuleerd.

Zo’n type aanvraag was al mogelijk binnen de reguliere regelingen van het fonds, maar met de Regeling Experiment wordt een snelle en laagdrempelige procedure geboden waardoor het fonds op korte termijn een extra impuls kan geven aan vernieuwing. Binnen 6 weken na indienen van je aanvraag ontvang je al een besluit. Ook is co-financiering niet verplicht. Binnen deze regeling kan je een bijdrage ontvangen van maximaal € 10.000. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen binnen een tijdvak. Het eerste tijdvak sluit uiterlijk 15 juni 2021, tenzij het subsidieplafond van € 250.000 eerder wordt overschreden.

Print Friendly, PDF & Email