Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s 15 maart open

Ondernemingen en non-profitinstellingen kunnen bij de aanschaf van één of meerdere nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto’s binnenkort gebruikmaken van de subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Met deze subsidie ontvang je 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Deze regeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget heeft ieder jaar een maximum, dit jaar is dit vastgesteld op € 22 miljoen.

Typen bedrijfsauto’s die subsidie krijgen

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én
 • vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg.
 • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto’s moet hoger zijn dan € 20.000.
 • De elektrische bedrijfsauto (voertuigcategorie N1) met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen (WLTP) heeft een actieradius van minimaal 100 km.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Bedragen

 • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.
 • Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet er wel voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • De koop- of financial leaseovereenkomst mag niet eerder zijn afgesloten dan op 1 januari 2021. Op het moment dat subsidie aangevraagd wordt, mag de overeenkomst nog niet definitief zijn.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog aan je niet geleverd zijn en niet op je naam staan.

Belangrijkste verplichtingen tijdens de subsidieperiode

 • De gekochte emissieloze bedrijfsauto staat 3 jaar ononderbroken op je naam als subsidieontvanger.
 • Bewaar al uw documenten goed, zoals je koop- of financial leaseovereenkomst. Je moet deze bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de emissieloze bedrijfsauto. RVO vraagt je mogelijk om de koop- of financial leaseovereenkomst aan te leveren.

Bedrijfsautolijst SEBA

Op de Autolijst SEBA staan merken en modellen (handelsbenamingen) van volledig emissieloze bedrijfsauto’s. Daarvan is bij RVO bekend dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. RVO heeft de lijst samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt je om snel inzicht te krijgen of de bedrijfsauto voldoet aan de voorwaarden.

Print Friendly, PDF & Email