Aanvraagportal Corona-OverbruggingsLening geopend

De Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is verlengd. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid-19 kunnen vanaf 4 januari 2021 een aanvraag indienen via de portal.

Aanvragen ingediend tussen 4 januari en 17 mei 2021 zullen tegen elkaar worden afgewogen (tendersystematiek). Dit vindt plaats in drie tijdsblokken: 4 januari tot 1 februari, 1 februari tot 15 maart en 15 maart tot 17 mei. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de COL-regeling.

Voor meer informatie zie www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening

Print Friendly, PDF & Email