Nieuwe regeling Tel mee met Taal 2021-2024

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Je kunt subsidie aanvragen voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is. Het is mogelijk subsidie aan te vragen van 1 januari tot en met 28 februari 2021.

Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld voor ouders of experimenten.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie voor scholing

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen, beschut werk, et cetera.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F.
 

  • In de oude regeling moest je het volle subsidiebedrag besteden aan het opleidingstraject. In de nieuwe regeling mag je maximaal 15% van het subsidiebedrag inzetten voor voorzorg en nazorg. Denk aan het werven van werknemers en het bepalen welk opleidingstraject voor hen het meest passend is. En na afloop het begeleiden van werknemers bij het volgen van een vervolgscholing, het verspreiden van de opbrengsten binnen het bedrijf of het toepassen daarvan in het HRM-beleid. De keuze uit evaluatiemogelijkheden zijn ook verruimd. Als subsidieontvanger kun je kiezen uit een zelfevaluatie, impactmeting of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten.
     
  • Je kunt subsidie aanvragen ter verbetering van de officieel erkende taal of talen in het desbetreffende land. Voor werkgevers gevestigd in (Europees) Nederland is dit Nederlands, voor de werkgevers in Caribisch Nederland is dit Nederlands en Papiaments (Bonaire) en Nederlands en Engels (Sint-Eustatius en Saba).
     
  • Een werkgever kan een subsidieaanvraag namens hem- of haarzelf indienen, maar ook namens hemzelf en één of meer andere werkgevers. De aanvragende werkgever treedt in dat laatste geval op als penvoerder. Ook een O&O fonds of een opleider kan optreden als penvoerder voor één of meer werkgevers.

Beschikbare bedragen

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag, maximaal €1.500 per cursist en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een opleidingstraject. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan ze over tot loting.

Aanvragen indienen is mogelijk van 1 januari tot en met 28 februari 2021. De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal.

Print Friendly, PDF & Email