Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland per 2021

Om bedrijventerreinen te verduurzamen, stelt de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2021 de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ open. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen is een nieuwe regeling ter vervanging van de succesvolle subsidieregeling ‘energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland’, die in 2018 voor het eerst werd opengesteld met een subsidieplafond van €1.000.000. In 2020 is de regeling wederom opengesteld met een subsidieplafond van €750.000. De subsidie is positief ontvangen door ondernemers en gemeenten en inmiddels volledig benut.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland bouwt voort op de regeling energie die hierbij wordt ingetrokken. De nieuwe regeling is deels een ongewijzigde voortzetting van de regeling energie, maar inhoudelijk wel verbreed met de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren, zijn dit enige basiselementen:

  • voor maatregelen duurzame energie geldt (nog steeds): de provincie geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000. De aanvrager moet aantonen dat er geen haalbare businesscase is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan 5 jaar;
  • voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte – hiervoor subsidie aanvragen.
Foto provincie Zuid-Holland

Print Friendly, PDF & Email