Zesde en laatste oproep GIST

Ben je actief in de proces- en maakindustrie in de grensregio Nederland-Vlaanderen en sta je op het punt om een innovatief product op de markt te brengen? Laat GIST je dan financieel ondersteunen om de haalbaarheid van jouw project in kaart te brengen. Je kan een haalbaarheidsstudie voor de laatste keer indienen tot en met 31 januari 2021. 

Welke projecten komen in aanmerking? 
De zesde en laatste projectoproep loopt tot en met 31 januari 2021. GIST zoekt projectvoorstellen die op basis van innovatieve technologieën een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen bevorderen, en daarmee bijdragen aan een ‘koolstofarme’ economie of circulaire economie. Enkel bedrijven die zijn gevestigd in Vlaanderen of de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg of Zeeland komen in aanmerking.

De variant waarin je een projectvoorstel kan indienen, is deze: 

  • FEED-light (Front-End Engineering Design-light) haalbaarheidsstudies: om specifieke technische vragen gericht op het bevorderen van een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen op te lossen. De looptijd is maximaal 6 maanden (start uiterlijk 1 april met uiterlijke einddatum 1 oktober). De kosten van de totale haalbaarheidsstudie bedragen tussen € 15.000 en € 80.000.

Hoeveel subsidie kan je krijgen? 
De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% voor de kosten van het inhuren van externe expertise ten behoeve van de haalbaarheidsstudie, dit kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal € 40.000.

GIST: Growing Industry through a Sustainability Transition 
Een tekort aan kennis, hoge opstartkosten en onzekere resultaten zorgen ervoor dat innovatieve cleantechoplossingen uitblijven en een groot potentieel onbenut blijft. GIST wil hier verandering in brengen door het ondersteunen en cofinancieren van haalbaarheidsstudies. 

Meer weten? Zie cleantechflanders.com 

Woensdag 16 december wordt er een online informatiebijeenkomst georganiseerd, van 11.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan via deze link

Print Friendly, PDF & Email