Vooraankondiging NWA-call: onderzoek naar toekomstbestendige bruggen en kademuren

Meerdere gemeenten in Nederland staan voor grote opgaven ten aanzien van toekomstbestendigheid van bruggen en kademuren. Dit jaar lanceert de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een onderzoeksprogramma dat zich richt op het ontwikkelen van kennis en het vinden van duurzame oplossingen op dat gebied. De gemeente Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn partners van dit programma. De call for proposals gaat naar verwachting voor het einde van dit jaar open.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

De call zal open worden gesteld voor integraal onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor herstel of vervanging en beheer van bruggen en kademuren. In totaal is vier miljoen euro beschikbaar. Behalve technische vereisten spelen daarbij ook waarden als historisch-cultureel en sociaal belang en participatie van stakeholders een belangrijke rol. Onderzoekers werken in interdisciplinaire consortia samen met maatschappelijke partners als bedrijven en burgers, om het draagvlak onder betrokkenen te vergroten. Daarbij is binnen de consortia de volledige kennisketen betrokken, waardoor kennis uit onderzoek en de praktijk elkaar versterken.

Over de NWA
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering.

Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met overheden en andere maatschappelijke partijen, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Print Friendly, PDF & Email