Zeeland in Stroomversnelling 11 september open voor demonstratieprojecten

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben een nieuwe openstelling vastgesteld voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Met de regeling wordt ingezet op het stimuleren van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in de volgende economische sectoren: havens & logistiek, industrie & maintenance, water & energie, vrijetijdseconomie, agrofood & seafood en zorg.

Vanuit de regeling kan subsidie worden verleend voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. De nu vastgestelde nieuwe openstelling – die loopt van 11 september 2020 tot en met 8 januari 2021 – heeft betrekking op demonstratieprojecten. Sinds dit jaar geldt voor de haalbaarheidsonderzoeken een continue openstelling.

Ingediende demonstratieprojecten worden via het tender-principe beoordeeld. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000. In totaal is voor de nieuwe openstelling een budget van € 800.000 beschikbaar.

Print Friendly, PDF & Email