Nieuwe ronde SLIM vanaf 1 september geopend

We zitten nog midden in de vakantie, maar we willen toch alvast je aandacht even vestigen op de tweede ronde van de SLIM: de subsidieregeling voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Deze is geopend van 1 tot en met 30 september 2020.

Subsidie kan door individuele mkb-ondernemingen worden aangevraagd voor het bekostigen van de volgende activiteiten: 

  • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;   
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;   
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of   
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.   

Een initiatief heeft een maximale looptijd van 12 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten.

Maximale subsidiebijdrage
De subsidie voor 1, 2 en 3 bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten voor een kleine onderneming en 60% van de subsidiabele kosten voor een middelgrote onderneming. De subsidie voor 4 is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2700 per jaar. Verder geldt dat het maximale subsidiebedrag voor mkb-ondernemingen minder dan € 25.000 bedraagt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 – 076 1369.

Print Friendly, PDF & Email