Extra impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft besloten tot een extra impuls op de regeling praktijkleren van jaarlijks €10,6 miljoen voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022. Dit moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid.

De extra middelen zijn bedoeld om werkgevers uit bepaalde sectoren te stimuleren bbl-plekken aan te bieden. Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn;
  • de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor;
  • de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;
  • de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de subsidie praktijkleren via de motie-Heerma.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

De extra impuls wordt ondergebracht in een apart compartiment, zodat werkgevers in de betreffende sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

Download hier de Kamerbrief met de selectie van sectoren en sbi-codes die in aanmerking komen voor extra subsidie.

Print Friendly, PDF & Email