Subsidie Duurzame Scheepsbouw 15 juli weer open

Wilt u met uw scheepswerf een schip bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak dan gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw.

Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-)geluidsproductie te verlagen.

Openstelling en budget
De regeling wordt in 2020 voor het eerst uitgevoerd als een tender. Deze is open vanaf woensdag 15 juli, 09.00 uur en sluit op dinsdag 6 oktober, 17.00 uur. Het maakt bij een tender niet uit wanneer u in deze periode uw aanvraag indient, na de sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken.

Binnen deze tender wordt aan elk project een aantal punten toegekend voor vier criteria:

  • het innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject;
  • de bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart;
  • de economische potentie en toepassingsmogelijkheden van het scheepsbouwinnovatieproject;
  • de kwaliteit van de aanvraag.

Het in totaal gescoorde aantal punten bepaalt uw positie op de ranglijst. Het hoogst scorend project krijgt als eerste subsidie, daarna het project met het een na hoogste aantal punten etc. tot het hele beschikbare budget verdeeld is.

Het budget in 2020 is € 4.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

De minister laat zich adviseren door een externe adviescommissie. Deze commissie stelt een score vast voor elk van de hierboven genoemde toetsingscriteria.

Print Friendly, PDF & Email