Ruimere termijnen Versnelde klimaatinvestering industrie

Vanaf 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 kunnen bedrijven opnieuw subsidie aanvragen voor de Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI). De nieuwe openstelling wijkt op één belangrijk punt af van de vorige: er is voor het eerst ruimte om projecten in te dienen die meerdere jaren duren.

De VEKI-regeling draagt bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Doel is de industrie sneller te laten investeren in CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing ervan. Voorwaarde is dat de werking ervan in Nederland al minimaal 3 keer is bewezen. Ook moet er een terugverdientijd zijn langer dan 5 jaar. De VEKI-regeling verkort de terugverdientijd en maakt daarmee de drempel om te investeren lager.

Voor subsidie komen projecten in aanmerking met investeringen in:

  • energie-efficiëntie;
  • recycling en hergebruik van afval;
  • lokale infrastructuur;
  • overige CO2-reducerende maatregelen.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Ruimere tijd voor realisatie
Met de nieuwe openstelling verandert de regeling slechts op één punt. De termijn waarin aanvragers hun ingediende project moeten realiseren is verruimd. Die termijn eindigde eerst op 31 december 2020, nu mogen projecten duren tot en met 31 december 2023. Bedrijven hebben daarmee meer tijd om hun investeringen te doen en operationeel te maken.

Tot meer dan 50% subsidie
De nieuwe openstelling van de VEKI-regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021. Het totale subsidiebudget is € 28 miljoen. Hoeveel subsidie een aanvrager krijgt, hangt mede af van het soort project dat wordt ingediend. Maatregelen rond energie-efficiëntie kennen een subsidiepercentage van 30%. Bij een recyclingproject is dit 35%, bij milieuprojecten en overige CO2-reducerende maatregelen 40% en een lokaal infrastructuurproject zelfs 50%. Middelgrote bedrijven en kleine bedrijven krijgen respectievelijk 10 en 20 procentpunten extra.

Print Friendly, PDF & Email