RVO kondigt drie nieuwe openstellingen Topsector energieprojecten aan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat op 1 april naar verwachting drie nieuwe openstellingen binnen de regeling Topsector energieprojecten (TSE) van start gaan. Het gaat om twee tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie én de gebouwde omgeving. Daarnaast opent een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energie (HER).

De twee tenders zijn een aanvulling op de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Net als de MOOI-regeling dragen deze subsidiemodules bij aan de doelen van het klimaatakkoord: minder CO2-uitstoot.

Het artikel gaat door onder de afbeelding

Kansen voor mkb
TSE Gebouwde Omgeving richt zich op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van maximaal 2 jaar. TSE Industrie biedt ruimte voor dergelijke projecten van maximaal 4 jaar. Deze regelingen bieden onder andere kansen aan mkb-bedrijven.

Hebben deze bedrijven eigen innovaties die nog niet rijp zijn voor grote integrale innovatieprojecten? Dan kunnen ze die in een klein samenwerkingsverband verder ontwikkelen.

  • de sluiting van industriële ketens;
  • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

De TSE Gebouwde Omgeving richt zich op thema’s als:

  • de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
  • de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening;
  • oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Een project indienen kan tot 2 juni, 17.00 uur.

Hernieuwbare Energie tot 31 augustus
De subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER) is vanaf 1 april heropend. Aanvragers kunnen innovatieve projecten indienen die helpen om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen. Het gaat om een totaalbedrag van € 20 miljoen. De openstelling loopt tot 31 augustus, 17.00 uur. Het voornemen is om vanaf 1 september de HER opnieuw open te stellen tot 31 maart 2021.

Print Friendly, PDF & Email