Active and Assisted Living

Het doel van dit internationale programma is het ontwikkelen van ICT-oplossingen voor ouderen. Deze ICT-oplossingen moeten er voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig en zelfredzaam blijven wanneer ze lichamelijke of …

Brexit Vouchers

Wanneer een onderneming zaken doet met het Verenigd Koninkrijk en deze gevolgen zal gaan ondervinden van de Brexit, kan een extern adviseur ingeschakeld worden voor advies hoe daar goed mee …