Rabo Duurzame Innovatieprijs

De Rabo Duurzame Innovatieprijs 2022 is weer geopend voor inzendingen. De Rabo Duurzame Innovatieprijs staat voor ondernemers met innovatieve oplossingen die er echt toe doen. Als deelnemer kom je in …

Nieuwe regeling Renovatieversneller opent 29 juni

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Daarom opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de regeling Renovatieversneller. …

Invest-NL gelanceerd

De nieuwe ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL is 16 januari gelanceerd. Invest-NL zal als particulier bedrijf onder leiding van Wouter Bos financiering verstrekken aan bedrijven die Nederland duurzamer en innovatiever maken. …